Čtěte pozorně "JAK NAKUPOVAT"

Náhradní plnění - chráněná dílna

Polabský GRUNT je sociální podnik - chráněná dílna a společnosti do nás mohou odebírat produkty jako NÁHRADNÍ PLNĚNÍ.

A proč to může být výhodné pro Vaši společnost?

Pokud Vaše organizace zaměstnává více než 25 osob a nezaměstnává přiměřený počet osob se zdravotním postižením (4% z celkového počtu zaměstnanců) je povinna (pokud tyto osoby nezaměstná) buď odvést do státního rozpočtu určitou částku (cca 78 tis.), nebo odebrat výrobky či služby poskytované organizací, která je oprávněna poskytovat náhradní plnění. My takovouto organizací jsme a proto:

  • Veškeré zboží naší společnosti, je možné odebírat v režimu tzv. náhradního plnění, a to v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.
  • Prakticky to znamená, že náklady vynaložené na nákup u naší společnosti můžete uplatnit hned dvakrát (tj. kromě započtení výdaje za zboží ve Vašem účetnictví jej můžete využít i ke snížení odvodu do státního rozpočtu v případě, že nezaměstnáváte přiměřený podíl osob se zdravotním postižením).

V případě, že vás naše nabídka zaujala, můžeme Vám zaslat bližší informace. A to o čerpání náhradního plnění a především se domluvíme jak by pro Vás bylo nejlepší zboží čerpat.