Čtěte pozorně "JAK NAKUPOVAT"

Principy sociálního podniku

Sada rozpoznávacích znaků pro sociální podnik platná dle výzvy 024 OPZ+

 

1. Společensky prospěšný cíl

  • společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v zakládacích dokumentech

2. Sociální prospěch

  • integrace osob ze znevýhodněných skupin

  • účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

3. Ekonomický prospěch

  • případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů

  •  nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích

  •  alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech

4. Environmentální prospěch

  • zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby a/nebo provozování aktivit prospívajících životnímu prostředí

5. Místní prospěch

  • uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky

  •  využívání přednostně místních zdrojů

  •  spolupráce sociálního podniku s místními aktéry